Lesvos oldies

Μια φορά και ένα καιρό... ταξίδι στο παρελθόν.

Στη Βγενούλα και σε κείνην


Η Απελευθέρωση της Λέσβου 8 Νοεμβρίου 1912

....μέσα από τον κώδικα της Ελληνικής σχολής της Αγ. Παρασκευής,της Μαρίας Αχ. Αναγνωστοπούλου.

Από τα πεπραγμένα του Σχολικού έτους 1912-1913 που αναφέρονται  στην κατάσταση που επικρατούσε στα Σχολεία της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Λέσβου, κατά την περίοδο της απελευθέρωσης του νησιού το 1912, όπως καταγράφονται στον Κώδικα της Ελληνικής Σχολής Αγίας Παρασκευής από τον τότε Σχολάρχη Π.Ν.Μακρή, στις 19 Ιουλίου 1913, σ.281-282,

«Αι Τουρκικαί στρατιωτικαί αρχαί, καθ’όλον το θέρος του 1912 είχον επιτάξη το Ελληνικόν της κοινότητος ημών σχολείον και άνωθεν αυτού κείμενον παρθεναγωγείον, με την υπόσχεσιν να εκκενώσωσιν αυτά όταν επιστή η εποχή της ενάρξεως των μαθημάτων.
Περί το τέλος του Αυγούστου ειδοποιηθείσαι υπό της Δημογεροντίας αι αρχαί αύτοι, ίνα παραχωρήσωσι τα σχολεία εις την διάθεσιν των διδασκάλων και μαθητών, απήντησαν βαναύσως ότι τα σχολεία εν όσω τα χρειάζεται ο στρατός,  θα τα έχη εις την κατοχήν του, εν ανάγκη δε, θα χρησιμοποιήση και αυτήν την εκκλησίαν.
- Την 20η Σεπτ. διατάσσεται τηλεγραφικώς ο αρχηγός του εν τη κωμοπόλει μας Τουρκικού στρατού να εγκαταλίπη την Αγίαν Παρασκευήν  και να οδηγήση τον υπ΄ αυτόν στρατόν εις Μυτιλήνην.- Εν μια νυχτί η κωμόπολις ημών μετέβαλεν εκ θεμελίων όψιν.Οι άλλοτε  γαυριώντες και αλαλάζοντες και ανησυχούντες τους πάντας και τα  πάντα  Τούρκοι στρατιώται απήρχοντο δια νυχτός εκ της κοινότητας ημών.

Οι Τούρκοι αναχωρήσαντες περίτρομοι και περιδεείς κατέλιπον εις τα σχολεία μας την ανυπόφορον δυσωδίαν των, τα βρωμερώτατα ούρα και κόπρανά των εν αυτή τη σχολή και την τελευταίαν ανάμνησιν της εν τη κωμοπόλει ημών ποταπής, χαμερπεστάτης και ιοβόλου διαγωγής των.

-Αμέσως την ημέραν εκείνην ήρχισαν διδάσκαλοι και μαθηταί να πλύνωσι τα σχολεία να καθαρίζωσιν αυτά, να επιχρίωσι δι’ασβέστου, μετά δυό ημέρας επανεύρισκον την ποθητήν ανακούφισιν και ανάπαυσιν εις τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.»

                                                            Μαρία Αχ. Αναγνωστοπούλου

«Κώδηξ της Ελληνικής Σχολής Αγίας Παρασκευής-1864.Μήν Σεπτέμβριος».
Δήμος Αγίας Παρασκευής Λέσβου, εκδ.2006.