Lesvos oldies

Μια φορά και ένα καιρό... ταξίδι στο παρελθόν.

Στη Βγενούλα και σε κείνην


Η Απελευθέρωση της Λέσβου 8 Νοεμβρίου 1912

.... μέσα από ένα γράμμα της εποχής.

 

Το τετρασέλιδο αυτό γράμμα είχε γραφτεί στις 9 Δεκεμβρίου του 1912 από μία μυτιληνιά που ζούσε στην Βαρειά  προς τον αδελφό της που βρισκόταν  μακρυά και μέσα από τις γραμμές του με γλαφυρή περιγραφή "ξαναζούμε" μαζί της ώρα με την ώρα μέρα με την μέρα όλα τα γεγονότα του χρονικού  της άφιξης του στόλου, της αποβίβασης , των πρώτων ωρών των πανηγυρισμών, του ξαφνιάσματος και της αλλαγής της καθημερινότητας των μυτιληνιών εκείνες τις πρώτες μέρες της απελευθέρωσης.


Αγαπητέ μου αδελφέ

Το τωρινόν γράμμα μου ………. έχει κάτι εξαιρετικόν και φαντάζομαι την χαράν και έκπληξιν σου όταν θα λάβεις τον φάκελον εις τα χέρια σου και αντικρύσεις Ελληνικόν γραμματόσημον της ελευθέρας Μυτιλήνης.
Εμαθες ότι είμεθα πλεον ελεύθεροι Ελληνες και όχι σκλάβοι Τούρκων?
Η Μυτιλήνη μας πλεον είνε ελευθέρα είνε ελληνική καταστολισμένη παντού με σημαίας ελληνικάς.
Την Πέμπτην το πρωί των Ταξιαρχών εξυπνήσαμεν με το ευχάριστον άγγελμα ότι ο στόλος τον οποίον με τόσην αγωνία και λαχτάραν επεριμέναμεν  ήλθεν και τότε να είχες ένα μάτι και ένα αυτί να έβλεπες και να ήκουες η χαρά όλων ήτο και είνε απερίγραπτος. Οσον και αν θέλω ποτέ δεν θα ημπορέσω αγαπητέ……… να σε περιγράψω το τι έγεινεν εκείνην την ημέραν. Ο ενθουσιασμός του κόσμου δεν περιγράφεται. Χίλιες φορές σε ενθυμηθήκαμεν εκέινην την ημέραν να ήσο εδώ.


Ητο κάτι σπάνιον και πρωτοφανές δι ημάς να βλέπη κανεις τα βαπόρια να έρχωνται ένα ένα με τόσην μεγαλοπρέπειαν και κατόπιν  τον λιμένα μας εστολισμένον από 18  Ελληνικά βαπόρια σαν θηρία και να φαντάζεται ότι αυτά φέρουν την ελευθερίαν και την ευτυχίαν της πατρίδος μας.Ολοι έγειναν έξω φρενών από τον ενθουσιασμόν των, εις την χαράν ο κόσμος εχαλούσε από τα ατέλειωτα Ζήτω φαντάσου που τα ακούαμεν εως εδώ εν ρυπή οφθαλμού από όλα τα χωριά ο κόσμος εμαζεύθηκε εις την χώραν οι δε Τούρκοι εις το λεπτό έγειναν άφαντοι ημείς κατεβήκαμεν εις την θάλλασσα και τα οίδαμεν με το κιάλι , αλλά όσον και αν τα έβλεπε κανείς δεν τα εχόρταινε.
Εις την στιγμήν όσοι εφορούσαν φέσια τους είδες με καπέλα να είχες ένα μάτι να έβλεπες τον μπαμπά μου που τον αποδεχθήκαμε με ένα πράσινο καπέλλο δεν ήτο για να τον ιδή κανείς δυό φορές. τα φέσια εκουρελιάσθηκαν.
Την Κυριακήν έγεινεν η μεγάλη δοξολογία  εις την οποίαν συνέρρευσεν άπειρον πλήθος από όλα τα χωριάν και της οποίας τας λεπτομέρειας θα ιδής εις την εφημερίδαν καθώς και όλα όσα συνέβησαν από την ημέραν που ήλθεν ο Στόλος, διότι εγώ όσα και α σε γράψω δεν ημπορώ να σε ειπώ ότι θέλω, ώστε σε στέλλομεν τας εφημερίδας όλας εώς σήμερον δια να διαβάσεις και νομίσεις ότι ευρίσκεσαι εδώ επί τινάς  ημέρας. φαντάζομαι τι θα σε φανούν αυτά τα νέα της πατρίδος μας....

 


……Όλα αυτά είνε καλά αλλά το νεώτερον μετά την κατοχήν της Μυτιλήνης είνε η πρωτοφανής ακρίβεια των τροφίμων φαντάσου το ψωμί απόψε έγεινε 6 γρόσια το ένα και ακόμη προβλέπεται ότι θα φθάση εως 10 γρόσια το ένα και όχι μόνον το ψωμί αλλά όλα τα τρόφιμα ανεξεραίτως η φασούλες 4 γρόσια η οκά φαντάσου πλέον δια τα άλλα όλος ο κόσμος είνε ανάστατος μόνον εις το κρέας είνε μεγάλα κεσάτια διότι όλοι βλέπουν τα αναγκαιότερα και παραλείπουν το κρέας ,τι θα απογείνη αυτή η κατάστασις μας καθόλου δεν ειξέυρω ο θεός να λυπηθεί τον κόσμο……..